3932
1
گردشگري

جاذبه هاي  طبيعي شهرستان چگني:

شهرستان چگني داراي وسعتي بالغ بر 131000 هكتار شامل جنگل ها ومراتعي انبوه مي باشد كه اين جنگل ها داراي گونه هاي غالب بلوط در كوههاي سربه فلك كشيده سفيدكوه در اين حوزه مي باشند. سلسله جبال سفيدكوه كه به عنوان نگيني بر طبيعت بي بديل اين شهرستان مي درخشدبا جاي دادن گونه هاي منحصر به فرد گياهي نظير چوپر، بيلهر، كمه، ريواس وجانوري همچون كل وبز، خرس وپلنگ، آلبوم موهبت هاي فراوان پروردگار را به اين شهرستان تكميل ورنگين نموده است. از ديگر جاذبه هاي شهرستان ميتوان به پارك جنگلي شوراب، منطقه مله شبانان، سراب رفتخان، كله هو و سراب ناوه كش اشاره نمود.

آثار تاريخي وگردشگري شهرستان:

شهرستان  چگني داراي 350 اثر تاريخي ثبت شده است، كه 171 اثر، در رديف آثار ملي ثبت گرديده اند و1 اثر با نام پل كشكان در رديف آثار ثبت شده جهاني است. سنگ گوهره در سطح كشور، خاصه شهرستان چگني است واين سنگ در دنيا با نام اين شهرستان شناخته مي شود.

ديگر آثار باستاني و اماكن تاريخي شهرستان :

1.       امامزاده پير شمس الدين  واقع در دهستان تشكن

2.       امامزاده حيات الغيب واقع در بخش ويسيان

3.       پل تاريخي كشكان مربوط به دوران ساساني واقع در دهستان كشكان

4.       تپه كور گور واقع در 300 متري روستاي گلزار مربوط به دوره اشكاني-ساساني

5.       تپه تنوره بان واقع در500 متري جنوب شرقي  روستاي پيرشمس الدين مربوط به دوره اشكاني

6.       تپه چشمه زق واقع در 500 متري روستاي چم داوود مربوط به  اواخر دوره اشكاني واوايل ساساني

7.       پناهگاه صخره اي زيرچشمه واقع در روستاي زيرچشمه بستانرود مربوط به دوره ميان سنگي ونوسنگي

8.       تپه شهنشاهي واقع در روستاي طالقاني مربوط به دوره برنز وآهن

9.       محوطه نقاره واقع در روستاي نقاره مربوط به دوره  آهن واشكاني

1394/01/15
Powered by DorsaPortal