4750
1
تاريخچه شهرستان

موقعيت جغرافيايي شهرستان چگني:

شهرستان چگني با وسعتي حدود 1800كيلومتر مربع، مشتمل بر 3بخش(مركزي،ويسيان وشاهيوند)،6دهستان (دوره، تشكن، كشكان شمالي،كشكان جنوبي، ويسيان وشوراب) ،202 روستا با ارتفاع 1200متر از سطح دريا واقع شده است وجمعيتي حدود 42000 نفر را در خود جاي داده است. اين شهرستان از شمال به شهرستان هاي سلسله ودلفان، از جنوب به پلدختر، از شرق به خرم آباد واز غرب به كوهدشت متصل است. از لحاظ تقسيمات كشوري، چگني از سال 1308 به عنوان يكي از بخش هاي خرم آباد قلمداد شده وتا زمان ارتقاء آن ( سال 1386) وشروع به كار فرمانداري (سال 1388) حدود 80سال به صورت بخشداري اداره مي شده است.

2017/09/08
Powered by DorsaPortal