4647
1
معرفي فرماندار

 

بيوگرافي :

نام : قدرت الله

نام خانوادگي : ترابي نژاد

تاريخ تولد : 1343

مدرك تحصيلي : كارشناسي (مهندسي مكانيك) - كارشناسي ارشد (مديريت صنعتي)

سوابق و فعاليت ها :

همكاري افتخاري با جهاد سازندگي استان از بدو تاسيس آن تا سال 61 
 
عضو سپاه پاسداران منطقه لرستان 
مسئوليت در اداره كل برق و انرژي وزارت جهاد سازندگي 
 
مسئول اداره تعمير و نگهداري مهندسي بهداشت (آبفا) جهاد لرستان 
 
مدير دفتر فني و عمراني دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 
 
رييس اداره برق سازمان جهاد لرستان 
 
عضو كميته انرژي استان در تدوين برنامه سوم توسعه لرستان 
 
عضو هيات رييسه و خزانه دار شوراي اسلامي شهر به مدت دو سال 
 
نايب رييس شوراي شهر خرم آباد به مدت دو سال 
 
رييس كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي خرم آباد به مدت چهار سال 
 
نماينده شوراي اسلامي شهر خرم آباد در كميسيون ماده پنج شهرسازي به مدت چهار سال 
 
رييس كميته نرخ گذاري خدمات آب و فاضلاب استان لرستان در سال هاي 80 و 81 
 
نماينده شوراي شهر خرم آباد در كميسيون تقويم املاك به مدت چهار سال 
 
عضو كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر خرم آباد در دوره هاي دوم و سوم شورا 
 
مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي لرستان 
 
مدير حوزه رياست سازمان جهاد كشاورزي لرستان 
 
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان لرستان 
 
كارشناس رسمي دادگستري در رشته برق، ماشين و تاسيسات كارخانجات

معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري خرم آباد

فرماندار پلدختر 

 

شرح وظايف :

 

1- بالاترين مقام سياسي دولت در سطح شهرستان

2- رياست شوراي اداري شهرستان بمنظور ايجاد هماهنگي ميان ادارات شهرستان در راستاي اجراي سياستهاي عمومي دولت

3- رياست شوراي تأمين شهرستان بمنظور تأمين نظم و امنيت در سطح شهرستان

4- مسئول اجراي انتخابات در سطح شهرستان

5- هماهنگي مديران كل در نصب و عزل مديران شهرستان با فرماندار

6- پيگيري سياستهاي عمومي دولت در حوزه شهرستان

7- ايجاد هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي شهرستان و نظارت بر حسن انجام آنها

8- برنامه ريزي و انجام انتخابات و همه پرسي هايي كه حسب قانون در حيطه وظايف فرماندار تعيين شده است

9- نظارت بر تأمين ارزاق عمومي

10- برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي در بين ارگانها در امر امداد و نجات و كمك رساني به آسيب ديدگان و هدايت دستگاهها در نوسازي و بازسازي مناطق آسيب ديده

11- تشكيل هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان و رسيدگي به شكاياتي كه جنبه قضائي ندارد

12- بررسي شكايات واصله و رسيدگي به آنان در چارچوب وظايف كارمندان

13- نظارت بر عملكرد دستگاهها در امر حفظ و حراست از منابع طبيعي ، محيط زيست ، آثار ملي- فرهنگي و بناهاي تاريخي

14- بررسي نتايج ارزيابي عملكرد دستگاههاي در سطح شهرستان

 

15- حضور در اعياد و جشنها و مراسم رسمي و انجام تشريفات لازم به هنگام بازديد شخصيتها و مقامات از حوزه شهرستان

 

16- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت و ... اتباع بيگانه

17- نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان 

 

2017/09/17
Powered by DorsaPortal