5145
1
بخشداري ها

شهرستان چگني داراي سه بخش مركزي، ويسيان و شاهيوند مي باشد :

بخش مركزي با مركزيت شهر سراب دوره با جمعيت 16248 نفر پرجمعيت ترين بخش شهرستان نيز مي باشد. اين بخش داراي 66 روستا و دو دهستان دوره و تشكن مي باشد. در اين بخش بيشتر معادت سنگ گوهره استان واقع گرديده است.

بخش ويسيان با مركزيت شهر ويسيان با جمعيت شهرس 1980 نفر(طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1390) و جمعيت12190 نفر داراي 73 روستا و دو دهستان ويسيان و شوراب مي باشد. ويسيان به منطقه شاليزارها معروف است كه با توليدات بسيار مرغوب كشاورزي بخصوص برنج و صيفي جات يكي از ممتازترين جايگاه توليد در حوزه كشاورزي در استان را به خود اختصاص داده است.

بخش شاهيوند تنها بخشي است كه مركز آن به شهر تبديل نشده است. ان بخش با 63 روستا و جمعيتي بالغ بر 14824 نفر و دهستان هاي كشكان جنوبي و كشكان شمالي مرز شهرستان با شهرستان هاي كوهدشت و دلفان مي باشد. اين بخش كه رودخانه كشكان از وسط آن ميگذرد يكي از مناطق بكر با طبيعت بسيار زيبا جهت مقاصد گردشگري مي باشد. قابل تئجه است كه معادن قير طبيعي اين بخش داراي ذخاير ارزشمندي مي باشد.

1394/01/15
Powered by DorsaPortal